Just Wonder - Reclamebureau

Privacy & Cookies

Just Wonder VOF, gevestigd te Rootputstraat 97 bus 202, 9100 Sint-Niklaas, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en in overeenstemming met bepalingen van de GDPR (General Data Protection Regulation) / AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze verklaring wordt naar "Just Wonder VOF" ook verwezen naar "wij".

Contactgegevens

Just Wonder VOF
Rootputstraat 97 bus 202
B-9100 Sint-Niklaas
+32 3 777 15 14
https://www.justwonder.be/

Persoonsgegevens die wij verwerken

Just Wonder VOF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Just Wonder VOF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende diensten:

Just Wonder VOF verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen benaderen.

Wij zullen persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken, behalve, indien nodig, aan onze hostingprovider, 123Media VOF. Meer info: https://123webhost.be/ .

Geautomatiseerde besluitvorming

Just Wonder VOF neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Just Wonder VOF bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Just Wonder VOF verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Just Wonder VOF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die wij gebruiken

Just Wonder VOF gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Onze website werkt samen met Google Analytics, een web analytics-service van Google, Inc. Google Analytics plaatst een cookie om het gebruik van onze website te evalueren en stelt ons in staat rapporten op te maken van de activiteiten op onze website. Dit helpt ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Meer informatie over de gegevensverwerking van Google Analytics is te vinden via volgende link: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html

Onze website werkt samen met Smartlook, een web-analytics-service van Smartsupp.com, s.r.o., VAT ID CZ03668681. Net zoals Google Analytics helpt deze service ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. We verzamelen geen persoonlijke data van website bezoekers via Smartlook. Alle invulformulieren op onze website worden onherkenbaar gemaakt in de analyse-software van Smartlook. Wenst u Smartlook uit te schakelen? Dan kan dit via volgende link: https://www.smartlook.com/nl/opt-out

Kan ik het gebruik van cookies weigeren?

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies verwijderen in Google Chrome
Cookies verwijderen in Mozilla Firefox
Cookies verwijderen in Internet Explorer
Cookies verwijderen op uw iPhone, iPad of iPod Touch

Gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te bekijken, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar privacy@justwonder.be.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Just Wonder VOF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@justwonder.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer (BE) of Burgerservicenummer (NL) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Just Wonder VOF zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Just Wonder VOF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de Belgische Privacycommissie: https://www.privacycommission.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Just Wonder VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@justwonder.be.

Just Wonder VOF heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Wijzigingen

Just Wonder VOF zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.

Contact met ons opnemen

Als u een vraag heeft over deze privacy- en cookieverklaring, kunt u op volgende wijze contact met ons opnemen: